Wersja 7.44

♦ dodano raport „Wykaz tytułów prac dyplomowych (bez nazwiska autora)” (Opis funkcji) ;
♦ poprawiono odświeżanie formularza „Rzeczowy Wykaz Akt”;
♦ zmieniono nazwę rodzaju dokumentacji osobowej pracowników na: „dokumentacja osobowa” (Opis zmiany);
Uwaga!!! aplikacja azak została zaktualizowana do serwera bazodanowego postgreSQL 10. W przypadku zaktualizowania serwera PostgreSQL do wersji 10 należy pobrać paczkę aktualizacyjną: aktualizacja-azak-postresql-10.zip rozpakować i wszystkie pliki umieścić (podmienić) w katalogu z aplikacją (dotyczy wyłącznie aplikacji zakupionych do końca 2017 roku).