Wersja 7.9.0

WERSJA 7.9.0

♦ w raporcie Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych dodano eksport do Excela;
♦ w raporcie Udostępnianie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego dodano eksport do Excela;
♦ poprawiono zapisywanie Opisu dokumentacji kat. „A”;