Witamy

Witamy na stronie firmy

A Z A X

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą formy działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 2022 roku uległy zmianie: numer NIP,   numer REGON oraz numer rachunku bankowego

Dzięki naszemu 30-letniemu doświadczeniu

w dziedzinie archiwistyki oraz informatyki

oferujemy m.in. profesjonalne oprogramowanie

_______________________________________________________________

A Z A K
Oprogramowanie do obsługi archiwum zakładowego lub składnicy akt

2022.03.18 – opublikowano nową wersję 7.59 (info)

_______________________________________________________________

E W I F
Oprogramowanie do ewidencji i udostępniania fotografii

_______________________________________________________________

Program do obsługi archiwum zakładowego