Archiwum kategorii: Informacje o aktualizacjach

Wersja 7.56.1

♦ poprawiono błąd przy wprowadzaniu nowego użytkownika;
♦ poprawiono błąd importu spisu przekazania dokumentacji kat. A do pliku xls;

Wersja 7.56.0

♦ dodano protokół sprawdzania wersji aplikacji poprzez http;
♦ dodano możliwość zmiany komórki organizacyjnej w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych;
♦ zablokowano możliwość usunięcia jednostki organizacyjnej, w której zarejestrowane są spisy zdawczo-odbiorcze;

wersja 7.52.0

♦ w opisie dokumentacji medycznej zapis rekordu jest możliwy bez wypełnienia dodatkowych pól (Nazwisko i imię oraz PESEL);
♦ dodano możliwość wyszukiwania poprzez symbol JRWA;
♦ we wszystkich raportach dodano numerowanie stron;