Archiwum kategorii: Informacje o aktualizacjach

Wersja 7.56.0

♦ dodano protokół sprawdzania wersji aplikacji poprzez http;
♦ dodano możliwość zmiany komórki organizacyjnej w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych;
♦ zablokowano możliwość usunięcia jednostki organizacyjnej, w krórej zarejestrowane są spisy zdawczo-odbiorcze;

wersja 7.52.0

♦ w opisie dokumentacji medycznej zapis rekordu jest możliwy bez wypełnienia dodatkowych pól (Nazwisko i imię oraz PESEL);
♦ dodano możliwość wyszukiwania poprzez symbol JRWA;
♦ we wszystkich raportach dodano numerowanie stron;

Wersja 7.50.0

♦ poprawiono import danych z pliku CSV;
♦ dodano wydruk etykiet w formacie A6 (4 etykiety na stronie formatu A4);
♦ w module wypożyczeń w pole TYTUŁ dodano informację uzupełniającą NAZWISKO i IMIĘ (dotyczy dokumentacji osobowej oraz studentów);

Uwaga: aktualizacja zostanie pobrana w momencie odznaczenia w opcjach aplikacji AZAK wpisu: „Aktualizacja programu tylko przez administratora”