Wersja 7.19.0

WERSJA 7.19.0

♦ dodano obsługę UNICODE (dostępne są wszystkie alfabety świata);
♦ na wydrukach etykiet dla teczek dodano kod kreskowy w formacie CODE128A;
   (kod kreskowy generowany jest na podstawie wartości z pól: IJO\NRSPISU\LP)
♦ dodano wprowadzanie i wyszukiwanie udostępnionych akt wg kodu kreskowego (Opis funkcji);
♦ dodano wyszukiwanie w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych wg kodu kreskowego (Opis funkcji);
♦ w wyszukiwarce dodano przycisk czyszczenia warunków wyszukiwania;