Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Wersja 7.57.0

♦ dodano możliwość wydruków ciągłych spisów na brakowanie\przekazanie – (Opis funkcji);
♦ dodano możliwość wyszukiwania w dokumentacji technicznej poprzez pola: miejscowość oraz adres – (Opis funkcji);
♦ poprawiono kilka drobnych błędów;

Wersja 7.56.1

♦ poprawiono błąd przy wprowadzaniu nowego użytkownika;
♦ poprawiono błąd importu spisu przekazania dokumentacji kat. A do pliku xls;

Wersja 7.56.0

♦ dodano protokół sprawdzania wersji aplikacji poprzez http;
♦ dodano możliwość zmiany komórki organizacyjnej w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych;
♦ zablokowano możliwość usunięcia jednostki organizacyjnej, w której zarejestrowane są spisy zdawczo-odbiorcze;