Wersja 7.48.2 – 6

♦ poprawiono błąd wyświetlania list wyboru;
♦ poprawiono błąd w wyszukiwarce;