Wersja 7.50.0

♦ poprawiono import danych z pliku CSV;
♦ dodano wydruk etykiet w formacie A6 (4 etykiety na stronie formatu A4);
♦ w module wypożyczeń w pole TYTUŁ dodano informację uzupełniającą NAZWISKO i IMIĘ (dotyczy dokumentacji osobowej oraz studentów);

Uwaga: aktualizacja zostanie pobrana w momencie odznaczenia w opcjach aplikacji AZAK wpisu: „Aktualizacja programu tylko przez administratora”