WERSJA 7.54.0

♦ dodano raporty wstępne wydzielania dokumentacji – (Opis funkcji);
♦ zwiększono długość pola login użytkownika do 20 znaków;