Archiwum kategorii: Informacje o aktualizacjach

Wersja 7.48.0

♦ rozszerzono opis oraz wydruki spisów dla dokumentacji osobowej o dodatkowe elementy (Opis funkcji);
♦dodano możliwość zmiany przez użytkownika hasła oraz skórki aplikacji (Opis funkcji) ;
Uwaga (dotyczy wyłącznie instalacji na kilku stanowiskach): po instalacji nowej wersji aplikacji i wykonaniu konwersji danych, na pozostałych stanowiskach należy podmienić plik azak.exe ze stanowiska, na którym dokonano pierwszej aktualizacji

Wersja 7.47.0

♦ zaktualizowano pliki eksportu spisów kat. A (zgodne z systemem ZOSiA);
♦ poprawiono generowanie list w Raportach/Statystyce;
♦ poprawiono filtrowanie spisów poprzez pola dat przekazania / wprowadzenia;
♦ w filtrowaniu danych promotora i recenzenta wprowadzono pole tekstowe;
Uwaga!!! aplikacja azak została zaktualizowana do serwera bazodanowego postgreSQL 10.5 W przypadku zaktualizowania serwera PostgreSQL do wersji 10.5 należy pobrać paczkę aktualizacyjną: aktualizacja-azak-postresql-10.5.zip rozpakować i wszystkie pliki umieścić (podmienić) w katalogu z aplikacją (dotyczy wyłącznie aplikacji zakupionych do końca października 2018 roku).

Wersja 7.45

♦ poprawiono błąd w odświeżania formularza Wykaz spisów (dotyczy wyłącznie danych po konwersji);
♦ wymuszono pozycjonowanie formularzy na wyśrodkowane;
♦ dodano w wyszukiwarce możliwość wyszukiwanie poprzez pole: uwagi
♦ dodano możliwość usunięcia daty brakowania/przekazania na poziomie spisu;
♦ dodano w wykazie raportów na brakowanie lub przekazanie możliwość zmiany daty brakowani/przekazania na wskazaną przez użytkownika
♦ dodano w formularzach: wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, wykaz akt, wynik wyszukiwania oraz udostępnianie sortowanie poprzez kolumny;
♦ dodano w formularzu wynik wyszukiwania oraz udostępnianie pole: uwagi

Uwaga!!! wszystkie zmiany dotyczące wersji 7.45 zostały opisane w nowej instrukcji użytkownika: instrukcja użytkownika – wersja 7.45

Wersja 7.44

♦ dodano raport „Wykaz tytułów prac dyplomowych (bez nazwiska autora)” (Opis funkcji) ;
♦ poprawiono odświeżanie formularza „Rzeczowy Wykaz Akt”;
♦ zmieniono nazwę rodzaju dokumentacji osobowej pracowników na: „dokumentacja osobowa” (Opis zmiany);
Uwaga!!! aplikacja azak została zaktualizowana do serwera bazodanowego postgreSQL 10. W przypadku zaktualizowania serwera PostgreSQL do wersji 10 należy pobrać paczkę aktualizacyjną: aktualizacja-azak-postresql-10.zip rozpakować i wszystkie pliki umieścić (podmienić) w katalogu z aplikacją (dotyczy wyłącznie aplikacji zakupionych do końca 2017 roku).