Archiwum kategorii: Informacje o aktualizacjach

Wersja 7.50.0

♦ poprawiono import danych z pliku CSV;
♦ dodano wydruk etykiet w formacie A6 (4 etykiety na stronie formatu A4);
♦ w module wypożyczeń w pole TYTUŁ dodano informację uzupełniającą NAZWISKO i IMIĘ (dotyczy dokumentacji osobowej oraz studentów);

Uwaga: aktualizacja zostanie pobrana w momencie odznaczenia w opcjach aplikacji AZAK wpisu: „Aktualizacja programu tylko przez administratora”

Wersja 7.47.0

♦ zaktualizowano pliki eksportu spisów kat. A (zgodne z systemem ZOSiA);
♦ poprawiono generowanie list w Raportach/Statystyce;
♦ poprawiono filtrowanie spisów poprzez pola dat przekazania / wprowadzenia;
♦ w filtrowaniu danych promotora i recenzenta wprowadzono pole tekstowe;
Uwaga!!! aplikacja azak została zaktualizowana do serwera bazodanowego postgreSQL 10.5 W przypadku zaktualizowania serwera PostgreSQL do wersji 10.5 należy pobrać paczkę aktualizacyjną: aktualizacja-azak-postresql-10.5.zip rozpakować i wszystkie pliki umieścić (podmienić) w katalogu z aplikacją (dotyczy wyłącznie aplikacji zakupionych do końca października 2018 roku).

Wersja 7.45

♦ poprawiono błąd w odświeżania formularza Wykaz spisów (dotyczy wyłącznie danych po konwersji);
♦ wymuszono pozycjonowanie formularzy na wyśrodkowane;
♦ dodano w wyszukiwarce możliwość wyszukiwanie poprzez pole: uwagi
♦ dodano możliwość usunięcia daty brakowania/przekazania na poziomie spisu;
♦ dodano w wykazie raportów na brakowanie lub przekazanie możliwość zmiany daty brakowani/przekazania na wskazaną przez użytkownika
♦ dodano w formularzach: wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, wykaz akt, wynik wyszukiwania oraz udostępnianie sortowanie poprzez kolumny;
♦ dodano w formularzu wynik wyszukiwania oraz udostępnianie pole: uwagi

Uwaga!!! wszystkie zmiany dotyczące wersji 7.45 zostały opisane w nowej instrukcji użytkownika: instrukcja użytkownika – wersja 7.45