Wersja 7.48.0

♦ rozszerzono opis oraz wydruki spisów dla dokumentacji osobowej o dodatkowe elementy (Opis funkcji);
♦dodano możliwość zmiany przez użytkownika hasła oraz skórki aplikacji (Opis funkcji) ;
Uwaga (dotyczy wyłącznie instalacji na kilku stanowiskach): po instalacji nowej wersji aplikacji i wykonaniu konwersji danych, na pozostałych stanowiskach należy podmienić plik azak.exe ze stanowiska, na którym dokonano pierwszej aktualizacji