Wersja 7.48.0

♦ rozszerzono opis oraz wydruki spisów dla dokumentacji osobowej o dodatkowe elementy (Opis funkcji);
♦dodano możliwość zmiany przez użytkownika hasła oraz skórki aplikacji (Opis funkcji) ;