Wersja 7.47.0

♦ zaktualizowano pliki eksportu spisów kat. A (zgodne z systemem ZOSiA);
♦ poprawiono generowanie list w Raportach/Statystyce;
♦ poprawiono filtrowanie spisów poprzez pola dat przekazania / wprowadzenia;
♦ w filtrowaniu danych promotora i recenzenta wprowadzono pole tekstowe;
Uwaga!!! aplikacja azak została zaktualizowana do serwera bazodanowego postgreSQL 10.5 W przypadku zaktualizowania serwera PostgreSQL do wersji 10.5 należy pobrać paczkę aktualizacyjną: aktualizacja-azak-postresql-10.5.zip rozpakować i wszystkie pliki umieścić (podmienić) w katalogu z aplikacją (dotyczy wyłącznie aplikacji zakupionych do końca października 2018 roku).