Wersja 7.57.0

♦ dodano możliwość wydruków ciągłych spisów na brakowanie\przekazanie – (Opis funkcji);
♦ dodano możliwość wyszukiwania w dokumentacji technicznej poprzez pola: miejscowość oraz adres – (Opis funkcji);
♦ poprawiono kilka drobnych błędów;