wersja 7.1.0

WERSJA 7.1.0

♦ przyspieszono w wyszukiwarce wyświetlanie list wyboru;
♦ w wyszukiwarce dokumentacji studenckiej dodano wybór promotora z listy;
♦ we wprowadzaniu dokumentacji studenckiej dodano wybór promotora z listy;
♦ w wykazie spisów dodano przycisk skoku do określonego numeru akt;
♦ w wykazie akt dodano przycisk skoku do określonej lp.;
♦ w filtrze wykazu akt dodano filtrowanie na daty wprowadzenia wykazu;