Wersja 7.2.0

WERSJA 7.2.0

♦ dodano podsumowanie w raporcie z brakowania i przekazania;
♦ dodano filtr wg komórek organizacyjnych w wykazie spisów;