Wersja 7.17.0

WERSJA 7.17.0

♦ w raportach studenckich dodano do wyszukiwania kryterium specjalność;
♦ dodano raport „Przejęcie dokumentacji do archiwum zakładowego wg kategorii archiwalnej”;