Wersja 7.16.0

WERSJA 7.16.0

♦ poprawiono przeliczanie raportów statystycznych;
♦ zmieniono raporty dla dokumentacji osobowej studentów (Opis funkcji);