Wersja 7.21.0

WERSJA 7.21.0

♦ poprawiono wielkość czcionek na wydrukach etykiet;
♦ poprawiono nagłówek na wydruku dokumentacji technicznej;
♦ zmieniono raport „Udostępnianie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego”;