Wersja 7.22.0

WERSJA 7.22.0

♦ zmiana wydruku raportu – brakowanie  (Lp. – numeracja ciągła);
♦ rozbudowano import danych  z pliku csv dla dokumentacji osobowej studentów;