Wersja 7.24.0

WERSJA 7.24.0

♦ zmieniono nazwy niektórych pól w formularzach dla dokumentacji sądowej oraz technicznej;
♦ dodano dodatkowe pole „ważność wygasła” dla dokumentacji technicznej (Opis funkcji);
♦ dodano możliwość edytowania nagłówków raportów dla poszczególnych rodzajów dokumentacji (Opis funkcji)