Wersja 7.23.0

WERSJA 7.23.0

na wydruku Protokołu Oceny dodano miejsce na wpisanie liczb kart wpisu i pozycji wpisuraport anulowany w wersji 7.31.0;
♦ poprawiono wyświetlanie długich tytułów teczek ;