Wersja 7.26.0

WERSJA 7.26.0

poprawiono raport: Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych;
♦ dodano dodatkowy wydruk:  Wydruk spisu zdawczo-odbiorczego (Topografia Tak/Nie) – (Opis funkcji);
♦ dodano edytowanie nagłówka kolumny: Topografia (Opis funkcji);
♦ poprawiono funkcjonalność dotyczącą aktualizacji aplikacji;