Wersja 7.27.0

WERSJA 7.27.0

zmiana opisu pól dla dokumentacji technicznej (Numer umowy zlecenia -> Znak teczki);