Wersja 7.32.0

WERSJA 7.32.0

♦ zmodyfikowano moduł dla dokumentacji elektronicznej (możliwość przekazywania elektronicznych nośników danych) (Opis funkcji);
♦ dodano Raport pomocniczy – Topografia w wykazie spisów na brakowanie i przekazanie w Raportach / Statystyce (Opis funkcji);
♦ poprawiono wydruki raportów na brakowanie i przekazanie;