Wersja 7.31.0

WERSJA 7.31.0

♦ w wykazie spisów dodano wydruk Stan aktualny (Opis funkcji);
♦ dodano wydruk nalepki grzbietowej (Opis funkcji);
♦ usunięto ze spisu akt do brakowania „Protokół oceny”;
♦ wprowadzono kosmetyczne poprawki na wydrukach;