Wersja 7.33.0

WERSJA 7.33.0

♦ dodano dodatkowe kryterium wyszukiwania (Opis funkcji);
♦ zmieniono raport na brakowanie (dodano nazwę jednostki organizacyjnej)
♦ poprawiono wydruki etykiet;