Wersja 7.34.0

WERSJA 7.34.0

♦ dodano eksport/import spisu w formacie XML (Opis funkcji);
♦ dodano datę obrony do importu z pliku csv dokumentacji studenckiej.