Wersja 7.39.0

WERSJA 7.39.0

♦zniesiono wymóg podania numeru PESEL w dokumentacji studenckiej;
♦ dodano eksport spisów kat. A do formatu CSV (Opis funkcji);