Wersja 7.38.0

WERSJA 7.38.0

♦ zmieniono symbolikę znaku teczki;
♦ w dokumentacji sądowej dodano nowe pole: „uprawomocnienie wyroku (wyk. orzeczenia)” (Opis funkcji);
♦ w dokumentacji technicznej zmieniono pole: „ważność wygasła” (Opis funkcji) ;
♦ poprawiono wydruki etykiet;