Wersja 7.43

♦ poprawiono mechanizm uprawnień do komórek organizacyjnych;
♦ dodano wydruk kodu kreskowego dla drukarek etykiet;
♦ dodano pole „data rozpoczęcia” przy imporcie danych o studentach;