Wersja 7.45

♦ poprawiono błąd w odświeżania formularza Wykaz spisów (dotyczy wyłącznie danych po konwersji);
♦ wymuszono pozycjonowanie formularzy na wyśrodkowane;
♦ dodano w wyszukiwarce możliwość wyszukiwanie poprzez pole: uwagi
♦ dodano możliwość usunięcia daty brakowania/przekazania na poziomie spisu;
♦ dodano w wykazie raportów na brakowanie lub przekazanie możliwość zmiany daty brakowani/przekazania na wskazaną przez użytkownika
♦ dodano w formularzach: wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, wykaz akt, wynik wyszukiwania oraz udostępnianie sortowanie poprzez kolumny;
♦ dodano w formularzu wynik wyszukiwania oraz udostępnianie pole: uwagi

Uwaga!!! wszystkie zmiany dotyczące wersji 7.45 zostały opisane w nowej instrukcji użytkownika: instrukcja użytkownika – wersja 7.45