wersja 7.52.0

♦ w opisie dokumentacji medycznej zapis rekordu jest możliwy bez wypełnienia dodatkowych pól (Nazwisko i imię oraz PESEL);
♦ dodano możliwość wyszukiwania poprzez symbol JRWA;
♦ we wszystkich raportach dodano numerowanie stron;