Wersja 7.55.0

♦ dodano możliwość rejestracji zmian organizacyjnych jednostki – (Opis funkcji);
♦ poprawiono opis dla dokumentacji technicznej;
♦ ujednolicono pola w wyszukiwarce;