Wersja 7.55.1

♦ zmieniono protokół sprawdzania wersji aktualizacji na https;
♦ drobne poprawki;