Wersja 7.56.1

♦ poprawiono błąd przy wprowadzaniu nowego użytkownika;
♦ poprawiono błąd importu spisu przekazania dokumentacji kat. A do pliku xls;