Wersja 7.10.0

WERSJA 7.10.0

♦ na wydrukach poszerzono kolumnę „Kategoria”;
 ♦ w spisie akt dodano kolumnę „Data brakowania”;
 ♦ poprawiono kolory wyświetlanych spisów;
 ♦ dodano listę wyboru recenzentów prac;
♦ zmieniono na poprawna datę na wydrukach spisów zdawczo-odbiorczych;
zmieniono tytuły podpisów na końcach wydruków spisów zdawczo-odbiorczych;
♦ wprowadzono do wszystkich raportów możliwość eksportu do formatu XLS, XML,PDF;
♦ nowy spis można wprowadzić tylko do komórek, do których użytkownik ma uprawnienie do zapisu;