Wersja 7.11.0

WERSJA 7.11.0

♦  umożliwiono „zablokowanie” spisu przed edycją. dodawaniem i kasowaniem (opis funkcji);
♦ dodano uprawnienie użytkowników do blokowania spisów;
♦ poprawiono w raporcie „Przejęcie dokumentacji do archiwum zakładowego”;
♦ dodano kontrolę na niezgodność komórek w spisie i słowniku;