Wersja 7.12.0

WERSJA 7.12.0

♦ umożliwiono określenie minimalnej długości hasła użytkownika;
♦ umożliwiono określenie dni ważności hasła użytkownika;
(funkcje dostępne w menu aplikacji: administracja -> opcje);