Wersja 7.13.0

WERSJA 7.13.0

♦ poprawiono nagłówek spisu zdawczo-odbiorczego;
♦ zmiana symbolu komórki organizacyjnej w wykazie powoduje jej zmianę w spisie;
♦ poprawiono błędy przy rejestracji nowych spisów;