Wersja 7.14.0

WERSJA 7.14.0

♦ podpowiadana jest kolejna liczba porządkowa w spisach zdawczo-odbiorczych;
♦ dodano kontrolkę przy próbie zapisu danych bez podania liczby porządkowej;