Wersja 7.15.0

WERSJA 7.15.0

♦ uzupełniono format metrów na wydrukach;
♦ dodano import dokumentacji aktowej, osobowej  pracowników, osobowej studentów (Opis funkcji);
♦ dodano funkcję wczytywania skryptów SQL (Opis funkcji);