Wersja 7.3.0

WERSJA 7.3.0

♦ dodano w statystykach filtr na komórkę organizacyjną;
♦ w wyszukiwarce dodano wydruk;