Wersja 7.28.0

WERSJA 7.28.0

♦ dodano parametr określający ścieżkę do katalogu z plikami spisów dokumentacji (Opis funkcji);
♦ wprowadzono możliwość dodawania plików do pozycji spisów dokumentacji (Opis funkcji);
♦ wprowadzono możliwość przeglądania zawartości katalogu plików spisu dokumentacji (Opis funkcji);
♦ dodano protokół braku prac dyplomowych (dotyczy dokumentacji studenckiej);
♦ zmieniono protokół absolwentów (dotyczy dokumentacji studenckiej);
♦ dodano informację o dacie obrony w dokumentacji studenckiej (dotyczy dokumentacji studenckiej);
♦ dodano listę statusu pliku pracy dyplomowej (dotyczy dokumentacji studenckiej);