Wersja 7.29.0

WERSJA 7.29.0

♦ umożliwiono wprowadzenie niezamapowanej ścieżki do plików;
♦ dodano odświeżanie liczby plików w katalogu po dodaniu nowego pliku;