Wersja 7.30.0

WERSJA 7.30.0

♦ dodano termin zwrotu akt (14 dni) przy udostępnianiu dokumentacji  (Opis funkcji);
♦ usunięto błąd eksportu-importu spisów zdawczo-odbiorczych z plików xls;