Wersja 7.4.0

WERSJA 7.4.0

 ♦ dodano możliwość usuwania pozycji w strukturze uczelni;