Wersja 7.35.0

WERSJA 7.35.0

♦ zmieniono wydruk spisów zdawczo-odbiorczych kat. A (Opis funkcji);
♦ poprawiono funkcjonalność rozszerzonego opisu dla kategoria A .