Wersja 7.36.0

WERSJA 7.36.0

♦ dodano brakowanie kategorii BC oraz BE (Opis funkcji);
♦ dodano wydruk etykiety w formacie A4 (Opis funkcji);
♦ dodano wyszukiwanie haseł indeksowych po dowolnym ciągu  znaków;